ecopharma
 ציוד למעבדות ובתי חולים

אקו פארמה - מתמחים בשיווק מוצרים לתעשיית הפארמה: בתי חולים ,מעבדות ,קליניקות רפואיות וחדרים נקיים.


חברת אקו פארמה משווקת ציוד ומוצרים לשמירת בטיחות בעבודה ואיכות סביבת העבודה  בחדרים נקיים, בתי חולים ומעבדות

מוצרי החברה מתאימים לעבודה במחלקות הבאות: חדרי ניתוח ,מעבדות ,חדרי רחצה אזורי אחסון כמקלים וחומ"ס